Ż
                  
Zarzqdzenie Dolnoślqskiego Kuratora Oświaty
w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
 

   


ZASADY 

REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Strona internetowa, na której możesz zapoznać się z ofertą szkół średnich
oraz zarejestrować się w systemie.


NABÓR DO SZKÓŁ ŚREDNICH 
zasady przeliczania punktów
 

Maksymalnie możesz „zdobyć” 200 punktów rekrutacyjnych.

Pamiętaj!
Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o rekrutacji w szkole, w której chcesz kontynuować naukę.
Odwiedź stronę internetową szkoły lub zadzwoń.
(na podstawie Zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty)      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELEUKS

SOS
BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt