Zgodnie z § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Uczniowie gimnazjum mają obowiązek wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego.
Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie tych klas gimnazjalnych, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (DzU 2009 Nr 4, poz 17).

ARCHIWUM
ROK SZKOLNY 2010/2011 PTAKI W MIEŚCIE
ROK SZKOLNY 2011/2012 NADANIE IMIENIA SZKOLE
ROK SZKOLNY 2012/2013 MATEMATYKA JEST JAK WODA - ZEWSZĄD WYPŁYWA

ROK SZKOLNY 2013/2014  "ŁĄCZY NAS SPORT I ŚWIDNICA"
ROK SZKOLNY 2014/2015 „Globalnie – regionalnie – odpowiedzialnie”
ROK SZKOLNY  2015/2016 SPORT - PASJA - WYZWANIE
ROK SZKOLNY  2016/2017

 

      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELEUKS

SOS


BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt