WAŻNE DOKUMENTY:
STATUT GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGOW ŚWIDNICY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA OCEN ZACHOWANIA 
Załacznik nr 1

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 3 W ŚWIDNICY

Załącznik nr 2PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W GIMNAZJUM NR 3  W ŚWIDNICY

Załącznik nr 3WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. GEN. M. ZARUSKIEGO W ŚWIDNICY
Załacznik nr 4WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE
 W GIMNAZJACH
Załącznik  nr 5ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM
Załacznik nr 6WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
 I SLUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW
W SZKOŁACH PUBLICZNYCH
Załącznik nr 7PROCEDURY PROWADZENIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
 
Zarządzenie nr  13a / 2013
Dyrektora Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Świdnicyw sprawie wprowadzenia 
w szkole dziennika elektronicznego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH
w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. M. Zaruskiego w Świdnicy.
Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny 
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi 
im. gen. Mariusza Zaruskiego w  Świdnicy na lata 2015 – 2018
PROGRAM I PLAN PRACY SZKOLNEGO OŚRODKA KARIER 
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
INNE DOKUMENTY GIMNAZJUM NR 3 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. GEN. M. ZARUSKIEGO W ŚWIDNICY 
      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELEUKS

SOS

BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt