01

02

1

ODKRYWAMY TALENTY!

Mamy kolejny sukces! Dnia 26 maja 2011 roku dołączyliśmy do zaszczytnego grona szkół i placówek kulturalnych, które potrafią w swoich uczniach odkrywać i rozwijać talenty. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej certyfikat Szkoły Odkrywcy Talentów, który utwierdza nas, że w każdym dziecku drzemie talent i trzeba go tylko odkryć. W naszym mieście są tylko 3 miejsca, które można zaliczyć do „kuźni talentów”, a wśród nich nasza szkoła.

            MEN doceniło  fakt, że w Gimnazjum nr 3 każde dziecko może rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dla nas liczy się fakt, iż uczeń oprócz nauki wykazuje chęci do poszerzania swoich umiejętności i uzdolnień w każdej dziedzinie – społecznej, naukowej, sportowej, ekologicznej, artystycznej, gdyż „Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności.

Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywajmy zatem talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne, przyjazne nastawienie. – tak napisała minister edukacji narodowej pani Katarzyna Hall. Taką tez misję zamierzamy pełnić teraz i w przyszłości.

            Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów, bo u nas:

·         prowadzone zajęcia sportowe we współpracy ze Świdnickim Klubem Piłki Ręcznej w Świdnicy i pod patronatem Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Miejskiego Klubu Siatkówki, Klubu Sportowego "Stal". Podczas treningów chłopcy rozwijają sprawność ogólną i ukierunkowaną, uczestniczą w turniejach ogólnopolskich i Dolnośląskiej Lidze Młodzików. Aktywnie spędzają czas, jeżdżą na obozy sportowe i zdobywają nagradzane miejsca podczas licznych zawodów sportowych w całej Polsce;

·         uczniowie rozwijają swoje zdolności matematyczne i informatyczne. Podczas dodatkowych zajęć poszerzają wiedzę związaną z arkuszem kalkulacyjnym oraz z innymi programami komputerowymi, przy tym rozwijają swoje zdolności logicznego myślenia i poszerzają umiejętności matematyczne. Mają tez możliwość sprawdzenia się w konkursach matematycznych i informatycznych na różnych poziomach;

·         uczniowie poszerzają swoje zdolności językowe podczas spotkań na zajęciach Małego Poligloty, wówczas rozwijają zainteresowania krajami anglojęzycznymi, ich historią i kulturą, doskonalą znajomość języka angielskiego, poszerzają wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki, wymowy. Przygotowują się do uczestnictwa w konkursach, w których stają się finalistami;

·         każdego roku od wielu lat rozwijane są pasje przyrodnicze i ekologiczne. Uczniowie rozwijają wiedzę ekologiczną poprzez realizację projektów ekologicznych i współpracę ze środowiskiem lokalnym miasta i powiatu. Podczas zajęć Kółka Przyrodniczego poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z człowiekiem, przyrodą, ekologią. Jesteśmy jedną z niewielu szkół, która w 2010 roku uzyskała tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Nasza młodzież została wyróżniona  udziałem w I Międzynarodowym Festiwalu Ekologicznym Limnica 2010;

·         uczniowie są wolontariuszami i pomagają osobom starszym, maluchom z domów dziecka. Biorą udział w projekcie „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej” i reprezentują Świdnicę w Warszawie jako posłowie na XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca;

·         rozbudzane są zainteresowania historią i wiedzą o społeczeństwie, uczniowie poznają zależności miedzy historią regionu a historią Polski i Europy, gromadzą informacje przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, kształtują postawy tolerancji wobec odmiennych kultur, poglądów, zwyczajów. Zdobywają też nagrody za swoją wiedzę;

·         uczniowie tańczą, śpiewają, malują, rysują i zdobywają za swoją działalność i twórczość nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

          W naszych działaniach wspierają nas: Świdnicki Klub Piłki Ręcznej, Miejski Klub Siatkowki Świdnica, Klub Sportowy Stal, Urząd Miejski w Świdnicy . Bardzo im dziękujemy!

          Wierzymy, że kolejne lata będą równie bogate w talenty, które odkryjemy i będziemy mogli w pełni rozwinąć!