V EDYCJA
OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTIMEDIALNY 
O JANIE PAWLE II


SPONSORZY:
Wojciech Murdzek - PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY
Ks. Prałat Piotr Śliwka – proboszcz parafii katedralnej w Świdnicy

O obchodach Dni Papieskich przez Gimnazjum im. gen. M. Zaruskiego

    17 maja 2013 roku świdnicki teatr rozbrzmiewał muzyką, cichym gwarem rozmów, którym towarzyszyły prace plastyczne dzieci i młodzieży oraz prezentacje multimedialne. Wśród uczniów i dorosłych można było zauważyć znane w Świdnicy postacie. Co się działo?
    To kolejna edycja obchodów Dni Papieskich w Świdnicy, a spośród wielu imprez i spotkań dla nas najważniejsze było rozstrzygniecie V Ogólnopolskiego  Multimedialnego Konkursu o Janie Pawle II. Wśród uczniów, laureatów konkursu i ich opiekunów gościliśmy:
 •        Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ignacego Deca,
 •        p. Wojciecha Murdzka – Prezydenta Miasta Świdnicy,
 •        p. Joannę Gadzińską – Przewodniczącą Rady Miasta Świdnica,
 •        p. Tadeusza Niedzielskiego – Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury,
 •        ks. Prałata Piotra Śliwkę – proboszcza parafii katedralnej w Świdnicy,
 •        ks. Prałata Jana Bagińskiego - współorganizatora Dni Papieskich,
 •        p. Małgorzatę Sandecką – Kierownika Oddziału Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Wałbrzychu,
 •        p. Krzysztofa Lewandowskiego – Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Świdnicy,
 •        p. Danutę Nowicką – kierownika referatu kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 •        p. Ludmiłę Grześkowiak - dyrektor Gimnazjum nr 3 w Świdnicy w latach 1999 – 2008,
 •        p. Wiesława Rośkowicza – Dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa,
 •        p. Adrianę Miarę – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 •        p. Tomasza Jamróga – Dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury.

 

Konkurs multimedialny, organizowany już po raz 5 przez nasze gimnazjum pod op. p. A. Barć i p. B. Samoraj, ma zachęcać młodzież do poznania sylwetki Jana Pawła II, jego działalności, zwyczajnych, życiowych pasji. Postać papieża ma stanowić wzór i zachętę do naśladowania, a ponieważ jesteśmy gimnazjum o sportowych charakterze, dlatego tematem tegorocznego konkursu były słowa Ojca Świętego skierowane do sportowców w Rzymie w 2000 roku:
"Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu - we własnych oczach i w oczach innych ludzi.”
Wiemy wszyscy bowiem, że „sport to nie tylko radość życia i zabawa, ale także nauka pokojowego współistnienia, otwarcie na inne kultury, sposób nawiązania kontaktów między narodami.”Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca”- m.in. i te słowa papieża przypomnieli prowadzący uroczystość rozstrzygnięcia konkursu.
 
Nasi konferansjerzy dodali również, że Jan Paweł II wielką wagę przykładał do sportu i sportowego stylu życia. Zachęcał nas, młodych sportowców, abyśmy żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, byśmy w życiu byli zawsze ludźmi prawymi i uczciwymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.
Błogosławiony Papież podkreślał, że sportowcy, będąc idolami publiczności, mają na nią ogromny wpływ. Odpowiedzialność piłki nożnej jako popularnej dyscypliny sportowej jest szczególna. Powinna ona przeciwstawiać się kulturze egoizmu, zachłanności i przemocy. Natomiast sport jako zjawisko przyciągające ludzi na całym świecie, może stać się narzędziem budowy bardziej przyjaznego i solidarnego świata.
Mówił: „Na sportowcach spoczywa wielka odpowiedzialność. Są powołani by uczynić ze sportu okazję do współpracy i dialogu(...). Przyczyniać się w ten sposób do rozwoju cywilizacji miłości”. Nie wszyscy pamiętamy, że błogosławiony Jan Paweł II to piłkarz, wędrownik, pływak, hokeista, kolarz.
Prowadzący uroczystość powiedzieli również, iż w sierpniu 2004 roku bł. Jan Paweł II utworzył w Watykanie departament sportu, w uznaniu znaczenia, jakie ta dziedzina życia odgrywa w dzisiejszym świecie. Wyraził wówczas nadzieję, że nowy departament będzie pracował na rzecz „promocji sportu jako części kultury i nieodłącznego elementu rozwoju człowieka w służbie pokoju i braterstwa”. Przygotowane na tegoroczny konkurs prezentacje świadczą o tym, że w naszych sercach i pamięci bł. Jan Paweł II pozostanie na zawsze jako najwybitniejszy Polak, Wielki Papież i Wielki Sportowiec.
W tym roku do udziału w konkursie zgłosiły się szkoły gimnazjalne i średnie z 29 miast w Polsce. Z nadesłanych prac do finału zakwalifikowało się 12 najciekawszych. Wszystkie prace konkursowe oceniało jury w składzie:
 ks. Prałat Marek Korgul – Wikariusz Biskupi do spraw katechezy i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej;
 p. Andrzej Protasiuk – artysta fotograf, współorganizator Dni Papieskich;
 p. Małgorzata Wawszczyk – katechetka i informatyk ze Szkoły Podstawowej nr105. 
Jury postanowiło, iż do zwycięzców należą:
1 nagrodę otrzymał Rafał Barszczowski z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie Zdrój, op. p. Alicja Barszczowska;
Zuzanna Kozycz z Gimnazjum nr 1 imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jaworzynie Śląskiej, op. p. Marek Kozieł – II miejsce,
 Agnieszka Macanko z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Walimiu, op. p. Renata Łuczak – II miejsce,
Joanna Kowalska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, op. p.  Małgorzata Kulig – wyróżnienie.
 
Najlepsze prace zostały zaprezentowane szerokiej publiczności i wywołały wiele dyskusji oraz refleksji.
Na zakończenie 5 Ogólnopolskiego Multimedialnego Konkursu o Janie Pawle II zaproszeni goście i widzowie obejrzeli spektakl teatralno - taneczny pt. Pasja zrealizowany przez pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Przystań” w Świdnicy oraz wolontariuszy naszego gimnazjum. Reżyserem przedstawienia była p. Monika Masłowska, choreografię i kostiumy przygotowała p. Elżbieta Dudziak, rekwizyty p. Jolanta Rosińska. W przedstawienie zaangażowani zostali także pracownicy MOPS- u.
 
To jednak nie był koniec niespodzianek. Bowiem dla finalistów konkursu zostali przez nas zaproszeni do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych przez Macieja Hnatiuka - artystę fotografa. Warsztaty te odbyły się w dniach od 18 do 19 maja 2013 r.
W pierwszym dniu zostały omówione prezentacje konkursowe pod względem technicznym oraz możliwości programu i sposoby zapisu. Uczniowie obejrzeli również film pt. "Tango" Zbigniewa Rybczyńskiego, za który przyznano nagrodę w kategorii animacji, doceniając niezwykłą oryginalność i nowatorską formę animacji. Kolejnego dnia uczniowie mieli możliwość poznać różne sposoby powstawania ciekawej grafiki oraz jak wykonuje się dobre zdjęcia, wykorzystując „lustrzankę”. P. Maciej  Hnatiuk z pewnością rozbudził w laureatach zainteresowanie animacją i fotografiką.
Tak zakończył się V ogólnopolski Multimedialny Konkurs o Janie Pawle II. teraz czekamy na kolejne edycje i pomysły zarówno organizatorów, jak i kolejnych uczestników przeglądu.
FOTO GALERIA - FINAŁ
FOTO GALERIA - WARSZTATY 


      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELE


UKSSVIDA


BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt