Siatkarskie Ośrodki Szkolne

Siatkarski Ośrodek Szkolny 
w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. Mariusza Zaruskiego jest jedną z czterech szkół na Dolnym Śląsku, w których działa SOS. Skrót ten powstał od słów Siatkarskie Ośrodki Szkoleniowe. Co to takiego? To program Ministerstwa Sportu, który ]zakłada rozwój i kształcenie młodych adeptów piłki siatkowej. Program ma za zadanie podtrzymanie wspaniałych osiągnięć polskiej siatkówki. Sukcesy te nie są jednak na stałe nam przypisane, więc trzeba dalej pracować i znaleźć miejsca, gdzie młodzież może nadal się rozwijać, a to właśnie zakłada program. Drugi element to poszukiwanie talentów, i to na wcześniejszych etapach rozwoju - temu ma też służyć projekt Volleymania. I kolejna sprawa, czyli szkolenie trenerów i nauczycieli WF, a także pomoc klubom. Myślę, że ten zasiew, który czynimy, przyniesie wspaniały plon - a nazwisko trenera Wspaniałego znakomicie się w to wpisuje - mówiła minister sportu Joanna Mucha.

Nasza szkoła została wytypowana w drodze konkursu, spośród wielu innych placówek, ponieważ ma najdoskonalsze zaplecze sportowe – halę sportową i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę trenerską. A przede wszystkim od kilku lat rozwijamy umiejętności sportowe młodych ludzi w klasach sportowych. W tym roku stworzyliśmy kolejną klasę sportową o profilu piłka siatkowa, dlatego dostaliśmy się do programu ministerialnego. SOS tworzą bowiem szkoły posiadające siatkarskie klasy sportowe, dobrowolnie współpracujące ze sobą w ramach programu realizowanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej. W naszym gimnazjum istnieją dwie grupy siatkarek, które pod okiem trenerów: p.Tomasza Gołowkina i p. Zbigniewa Sorbiana  przez najbliższe trzy lata będą systematycznie trenowały piłkę siatkową zarówno w szkole jak i w klubie sportowym– mówiła dyrektor Jolanta Giergiczna-Siwkin.

 Z pewnością realizacja tego programu nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc organu prowadzącego i wsparcie Miejskiego Klubu Sportowego w Świdnicy , którego prezesem jest p. Elżbieta Gaszyńska. Gimnazjum nr 3 w Świdnicy już od kilku lat współpracuje z MKS-em. Ta współpraca stale się rozwija i zacieśnia. Nasze uczennice są jednocześnie zawodniczkami klubu, gdzie doskonalą swoje umiejętności sportowe, biorąc udział w sparingach i turniejach. – kontynuowała wypowiedź  p. dyrektor.

  Wejście w "Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej w latach 2012/2015" wymaga od nas dużej odpowiedzialności. Musimy dbać nie tylko o rozwój sportowy naszych zawodniczek, ale także o ich odpowiednie wykształcenie. W zamian PZPS w ramach podpisanych umów zapewni nam zakup sprzętu siatkarskiego - piłek, oprzyrządowania boisk, trenażerów – stwierdziła J. Giergiczna-Siwkin. Ponadto związek zapewni odpowiednie materiały dydaktyczne, w tym konspekty lekcji, zeszyty metodyczno-szkoleniowe, filmy instruktażowe oraz sprzęt elektroniczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Najważniejsze jest to, iż młodzi sportowcy będą mieli możliwość sprawdzenia swych umiejętności podczas organizowanych przez PZPS rozgrywek sportowych. Związek zatrudni również lekarzy i fizjoterapeutów, którzy będą sprawowali opiekę medyczną nad uczniami objętymi projektem. Uczniowie szkół o profilu siatkarskim, oprócz planowanych tygodniowo 10 lekcji wychowania fizycznego, będą mieli dodatkowo 6 godzin zajęć specjalistycznych. My - jako szkoła - w zamian zobowiązujemy się do kontynuowania programu przez kolejne trzy lata.

Należymy do grona około 100 szkół w całej Polsce realizujących ten program. Na Dolnym Śląsku program ten realizowany jest jeszcze we Wrocławiu, Wałbrzychu i w Miliczu. Nasze gimnazjum wpisało do powyższego grona miast Świdnicę jako miejsce realizowania pasji sportowych utalentowanych uczniów. Kto wie, czy w przyszłości właśnie nasze uczennice nie zostaną znanymi siatkarkami rozsławiającymi nasze gimnazjum i miasto w Polsce i na świecie, tak jak Dorota Świeniewicz i Anna Werblińska (Barańska), które wywodzą się również z klas sportowych.

 TRZY LATA DZIAŁANIA PROGRAMU SIATKARSKICH OŚRODKÓW SZKOLNYCH  – WARSZAWA 23.09.2015r.
 
23 września 2015r. w Sali Amsterdamskiej Stadionu Narodowego w Warszawie odbyło się spotkanie  podsumowujące trzyletnią działalność Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Na zaproszenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej i działaczy SOS, w tym pana Waldemara Wspaniałego i Zbigniewa Krzyżanowskiego, do stolicy zjechali wszyscy dyrektorzy Szkół Siatkarskich Ośrodków Szkolnych oraz samorządowcy. Świdnicę reprezentowali pan Zygmunt Worsa – wicestarosta powiatu świdnickiego, pani Renata Jończyk - kierownik nadzoru pedagogicznego Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi w Świdnicy oraz pan Krzysztof Osiak -  dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy. Gościem specjalnym spotkania był pan Adam Korol, Minister Sportu i Turystyki.
 
W programie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych uczestniczy ponad 5 tysięcy dzieci, kadra nauczycielska to 360 wspaniale przygotowanych trenerów, liczba szkół objętych programem w całej Polsce to 144. Uczniowie SOS stanowią coraz większy odsetek reprezentacji młodzieżowych. W reprezentacji kadetów, która w 2015r. zdobyła Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata, 8 zawodników to uczestnicy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. SOS wspiera rozwój nie tylko siatkówki, ale również integruje i aktywizuje lokalną społeczność. Dzięki programowi wzrosła liczba uczniów zainteresowanych siatkówką a także zajęciami wychowania fizycznego. Niemal wszystkie szkoły potwierdzają, że SOS-y przyniosły bardzo dobre efekty edukacyjne, wychowawcze, sportowe i społeczne.
 
To wielkie wyróżnienie i szansa dla Świdnicy, że właśnie w naszym mieście utworzono ośrodek kształcenia młodego pokolenia siatkarek. Zarówno Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi jak i V Liceum Ogólnokształcące działające przy ZSE dokładają wszelkich starań, by program na stałe zapisał się w historii naszego miasta, przynosząc wymierne korzyści nie tylko szkołom, w których działają SOS-y, ale także całemu lokalnemu środowisku. Nadmienić trzeba, że program zakłada ustawiczny rozwój i cykliczne nakłady finansowe na wzbogacanie warsztatu pracy ośrodków SOS.  Gimnazjum nr 3 współpracuje ze  szkołami podstawowymi z terenu miasta - SP nr 6, SP nr 105 i SP nr 4, tworzącymi Akademie Siatkarskie. Miejmy nadzieję, że dzięki wytężonej pracy wszystkich miłośników siatkówki, władz miasta i powiatu, prezesów klubów, dyrektorów szkół, rodziców i samych uczniów Świdnica stanie się jeszcze silniejszym ośrodkiem siatkarskim na mapie Polski, a przykładów przecież nam nie brakuje.
 
 

      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELE


UKS

SOS
BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt