MENU
PROGRAMY I PROJEKTY
LIDER EKOLOGII







                  








PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS
  • Opiekujemy się ludźmi starszymi w ich domach.
  • Pomagamy im, aby nie czuli sie samotni.
  • Zyskujemy nowych przyjaciół.
WOLONTARIUSZE CZEKAMY .

Już 10 lat uczniowie  naszego Gimnazjum współpracują z Dziennym Domem „Senior WIGOR”, który znajduje się obok naszej szkoły. Chłopcy i dziewczęta z klas 1-3 mają możliwość opiekowania się ludźmi starszymi w ich domach lub spotykają się z nimi  po lekcjach w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Saperów.

Pomagając innym nasi uczniowie rozwijają wrażliwość i otwarcie się na potrzeby drugiego człowieka, a także kształtują postawy ofiarności i gotowości służenia pomocą innym. A starsi ludzie, niekiedy bardzo schorowani, nie czują się samotni i cieszą się, że zyskali młodych przyjaciół.

Takie spotkania pokoleń uczą dzieci życzliwości i szacunku wobec starszych ludzi, a także wrażliwości na drugiego człowieka, zainteresowania, zrozumienia i wsparcia. Zaś ludziom starszym pozostawiają niezapomniane wspomnienia i zaspokajają potrzebę kontaktu (bycia) z druga osobą. Uczniowie są zadowoleni z tych spotkań, a pensjonariusze wzruszeni, że są młodzi, którzy chcą im pomóc. Uczą się także  by w życiu dawać, a nie tylko brać.

W tym roku szkolnym prawie 90 dziewcząt i chłopców zgłosiło chęć udziału w różnych formach wolontariatu.
 
ZAPRASZAMY INNYCH CHĘTNYCH.
Szczegółowe informacje u p. Aliny Barć w sali nr 113.
    


      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELE





UKS

SOS







BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt