LOGOGIF
01
Uczeń Maksymilian Smyczyński udzielający wywiadu Regionalnej Telewizji Te De

Lider Edukacji Ekologicznej

Gimnazjum nr 3 w Świdnicy zostało Liderem Edukacji Ekologicznej za aktywne działanie na rzecz środowiska lokalnego w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” prowadzonej pod patronatem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W dniu 8.06.2010 r. podczas III Dolnośląskiej Konferencji Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu Gimnazjum nr 3 w Świdnicy otrzymało tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej.

                     Droga do zdobycia tytułu była związana z aktywną działalnością placówki w Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”. Tytuł przyznawany jest co dwa lata tylko jednej dolnośląskiej szkole gimnazjalnej przez Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej, w skład którego wchodzi m.in: Urząd Marszałkowski, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Liga Ochrony Przyrody – oddział we Wrocławiu oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

               W konferencji wzięły udział reprezentacje 62 placówek oświatowych (dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie) z Dolnego Śląska, które realizowały projekty z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy z środowiskiem lokalnym.
                Tytuł lidera świdnickiej szkole  został przyznany za wieloletnią realizację projektów ekologicznych   Międzyszkolnych Sesji Ekologicznych , w których uczestniczy młodzież gimnazjalna całego regionu świdnickiego oraz szkolnych projektów ekologicznych „ Ratujmy kasztanowce”,Redukuj – oszczędzaj”, „ Trzymaj formę”, „ Polska w Unii Europejskiej”.


Szkołę reprezentowali uczniowie Ilona Czachara i Maksymilian Smyczyński, którzy przedstawiły zgromadzonym realizację nagrodzonego projektu , wicedyrektor placówki  Iwona Kasprzyk oraz koordynator edukacji ekologicznej Jolanta Orleańska.

Nagrody i dyplomy wręczała Kurator Oświaty Danuta Leśniewska. W uroczystości uczestniczyli między innymi przedstawiciele organizacji i instytucji tworzących Forum .


02 03 04