ROK SZKOLNY 2016 / 2017


8.11.2016
GORĄCE SPOTKANIE W PSP
 

FOTO GALERIA
 
Na pytania oczywiste nie ma innych jak oczywiste odpowiedzi. Zatem na pytanie czym się zajmuje strażak każdy odpowie- gaszeniem pożarów. Otóż nie tylko!
8 listopada uczniowie klasy Ib wraz z doradcą zawodowym odwiedzili Państwową Straż Pożarną w Świdnicy, by poznać tajniki pracy strażaka. Dzięki uprzejmości strażaka p. Konarskiego, a prywatnie taty Martyny  z Ib, mogliśmy nie tylko zobaczyć wozy strażackie, zasiąść w nich, ale także zwiedzić cały budynek straży pożarnej - zobaczyć pokoje, kuchnię , dyżurkę oraz garaże.  Mnóstwo pytań dotyczyło opisu  pracy strażaka: długości służby (praca jest w systemie 24 godz. pracy/48 godz. wolnego), ilości wolnego, dyżurów w święta i dni inne dni wolne od pracy. Poznaliśmy plusy i minusy zawodu oraz dowiedzieliśmy się jak może wyglądać ścieżka kariery zawodowej.
To bardzo odpowiedzialny i wymagający zawód- trzeba być zawsze przygotowanym do pracy oraz nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. To od wiedzy, doświadczenia oraz zaangażowania zależy nasze bezpieczeństwo, a niekiedy i życie.
 
Strażak realizuje zadania zawodowe w zakresie ratowania zagrożonych ludzi, zwierząt, mienia i środowiska w związku z:
walką z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi
akcjami ratownictwa technicznego
akcjami ratownictwa chemiczno-ekologicznego
akcjami ratownictwa medycznego
 
Technik pożarnictwa
to osoba przygotowana do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Jego przygotowanie zawodowe umożliwia także podjęcie pracy w pozostałych jednostkach ochrony przeciwpożarowej, jednostkach administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz podmiotach gospodarczych
Kształcenie techników pożarnictwa realizowane odbywa się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu.

 
Inżynier pożarnictwa jest specjalistą w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, wykonującym zadania związane z ochroną życia, zdrowia, mienia i środowiska, między innymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 
Nigdy nie dzwoń bez potrzeby na Straż Pożarną, być może właśnie w tej chwili ktoś potrzebuje pomocy.
Dzwoń zawsze kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Straż Pożarna ma 1 minutę na to, by wyruszyć z pełnym sprzętem na pomoc potrzebującym.


 
      NASZA SZKOŁA

       NASI PRZYJACIELE
UKS

SOS
BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt