Szkolny projekt edukacyjny „ Globalnie – regionalnie – odpowiedzialnie”
 
W ramach ogólnego projektu edukacyjnego klas 2 prowadzone wiele projektów tematycznie związanych z edukacją ekologiczną i regionalną.
 Uczniowie klas 2 zostali podzieleni na grupy kilkuosobowe i pod opieką nauczycieli poznawali i realizowali zadania związane z danym projektem.

1.  „Sztuka ze śmieci - Kunst aus Müll” . Uczniowie pod opieką p. Czesławy Michalik wykonali zwierzęta z odpadów: tygrysa z papieru, kota z metalu,węża ze szmat, słonia ze szkła byka z plastiku.

Uczniowie tworząc swoją pracę chcieli uzmysłowić oglądającym, jak ważna jest segregacja śmieci, gdyż można z nich wówczas pozyskać, w wyniku recyklingu, inne przydatne produkty. Wszystkie zwierzęta- „dzieła sztuki” zostały umieszczone na desce, pokrytej sztuczną trawą i zaopatrzone w niemieckie słownictwo związane z ekologią.
 
2.  „Świdnickie zabytki na liście UNESCO - Kościół Pokoju” .    Uczniowie pod opieką p. Edyty Szustak samodzielnie wykonali wiele fotografii wnętrz Kościoła Pokoju w Świdnicy, jego widoku z zewnątrz, a także kilka zdjęć przykościelnego cmentarza, które następnie wywołali i umieścili w albumie. Opisali historię powstania zabytku, zasady, jakimi musieli kierować się budowniczy, najważniejsze elementy kościoła oraz opisali zasady, jakie musi spełnić obiekt aby znaleźć się na liście UNESCO.
 
3.  „Kulinarne Smaki Dolnego Śląska” .  Uczniowie pod opieką p. Marzeny Zięby starali się odnaleźć charakterystyczne potrawy dla naszego regionu. Złożona historia Dolnego Śląska, który od XIV wieku przechodził kolejno w ręce czeskie, austriackie  i pruskie, wpłynęła na bogactwo i różnorodność potraw. Skupili się zatem na jednym produkcie – cieście drożdżowym. Przygotowali degustacji: chleb drożdżowy, chałkę, bułeczki  z suszonymi owocami, drożdżowe ciasteczka- ślimaczki.
     Całość pracy podsumowali w opracowanej książce kucharskiej.
4.  „Recykling. „Jak zagospodarowane są odpady w naszym regionie?”. Uczniowie pod opieką p. Beaty Samoraj wykonali prezentacje multimedialne pokazując:
- w jaki sposób segregujemy odpady? 
- po czym poznać pojemnik na papier, plastik czy metal? 
- konieczność segregacji odpadów, która stanowi wstęp do ich recyklingu.
 
Udowodnili, że recykling jest korzystny pod wieloma względami między innymi pozwala on
  - obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów,
  - przetwarzanie opakowań pozwala na zmniejszenie ilości śmieci zalegających na wysypiskach,
  - pozwala chronić surowce potrzebne do produkcji poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
  - obniża ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.
 
5. „Słownik Pojęć Ekologicznych”. Uczniowie pod opieką p. Kamili Matlak stworzyli tematyczny  SŁOWNIK POLSKO – NIEMIECKI z pojęciami ekologicznymi.
Poszczególne osoby zajmowały się działami : zanieczyszczenie środowiska,
 człowiek, nasz region, organizacje, planeta ziemia.
 
6.  „Zdrowe Odżywianie – Trzymaj Formę”.  Uczniowie pod opieką p. Katarzyny Osowskiej poznawali; produkty spożywcze lokalne i  importowane, tworzyli piramidę zdrowego żywienia, poznawali produkty wysokokaloryczne,
proponowali ćwiczenia i zajęcia sportowe jako aktywne formy pozbycia się zbędnych kalorii, wykonali plakaty propagujące zdrowy styl życia, wzbogacali swój zasób słownictwa języka angielskiego.
 
7. „ Energooszczędni”. Uczniowie pod opieką p. Anny Gut wykonali spoty filmowe propagujące oszczędzanie energii w życiu codziennym. Jeden z filmów „ Energo-oszczędzanie na ekranie” został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie TAUTON ENERGIA POLSKA.
 
8. „ Świdnickie Pomniki Przyrody”. Uczniowie pod opieką p. Małgorzaty Pałki; wyszukiwali w dostępnych źródłach (Internet, dokumentacja Zieleni Miejskiej) informacji o pomnikach przyrody występujących w Świdnicy, wykonali spis pomników, udali się na wycieczkę po mieście w celu udokumentowania pomników na zdjęciach. Przygotowali mapę, na której zaznaczyli rozmieszczenie drzew - pomników.  Jako podsumowanie sporządzili lap - book.
 
8. „Lokalni poeci o Świdnicy, uczuciach, o sobie…”. Podczas  realizacji projektu uczniowie pod opieką  p. Jolanty Antos  poznali lokalnych poetów i ich twórczość, w ich  poezji znaleźli informacje o naszym mieście, wykonali prezentacje multimedialną, przygotowani wystawę przedstawiającą ich pracę.
 
9.  „ Postaw na Słońce”. Uczniowie pod opieka p. Elżbiety Gąsior i p. Jolanty Orleańskiej uczestniczyli ogólnopolskim  projekcie edukacyjnym prowadzonym przez FUNDACJĘ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA
Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodzieży i w środowisku lokalnym wiedzy na temat korzyści środowiskowych  i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. 
Zadania podjęte w ramach projektu:
ETAP I - Energia Słońca dla szkoły
ETAP II -Energia Słońca dla domu
ETAP III - Promocja ogniw fotowoltaicznych
 
Podczas realizacji projektów współpracowaliśmy;
·         Urzędem Miasta Świdnica,
·         Nadleśnictwem Świdnica,
·         Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o.,, 
·         Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
·         „ Wagony Świdnica” S.A. The Greenbrier Companies,
·         Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów,
·         i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.,
·         Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy,
·         Bankiem Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
·         Rodzicami uczniów.  I mieszkańcami naszego miasta.

 

      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELE


UKS

SOSBIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt