16.05.2014

VI OGÓLNOPOLSKI
 KONKURS MULTIMEDIALNY O JANIE PAWLE II

TEMAT KONKURSU
Jak interpretujesz słowa Jana Pawła II: „Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność, hołdując egoizmowi”.FOTO GALERIA

Gala wręczenia nagród odbyła sie w ramach 

IX  EDYCJI DNI PAPIESKICH Pamięć i obecność, 16  maja 2014 r.

CZĘŚĆ PIERWSZA
        Bardzo miło powitaliśmy laureatów Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz ich opiekunów, a także zaproszonych gości:
1. Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Ignacego Deca;
2. Pana Wojciecha Murdzka – Prezydenta Miasta Świdnicy;
3. Panią Zofię Skowrońską - Wiśniewską– wiceprzewodniczącą Rady Miasta Świdnica;
4. Księdza Prałata Piotra Śliwkę – proboszcza parafii katedralnej w Świdnicy, współorganizatora Dni Papieskich;
5. Księdza Prałata Jana Bagińskiego – Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy, pomysłodawcę Dni Papieskich;
6. Księdza Tomasza Zająca – proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy;
7 .Pana Krzysztofa Lewandowskiego – Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Świdnicy;
8. Pana Adama Pietrasa – Inspektora Referatu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Świdnica;
9. Panią Ludmiłę Grześkowiak - dyrektor Gimnazjum nr 3 w Świdnicy w latach 1999 – 2008;
          W tym roku, w ramach Dni Papieskich w Świdnicy, odbyła się już 6 edycja konkursu o świętym Papieżu, Janie Pawle II, której celem było przybliżenie postaci naszego Wielkiego Rodaka, zainteresowanie Jego życiem, działalnością, nauczaniem, a także wskazanie jako wzorca i zachęty do naśladowania.
          Przez 26 lat, 5 miesięcy i 16 dni pontyfikatu naszego Rodaka wsłuchiwaliśmy się w jego słowa, oklaskiwaliśmy Go, wołaliśmy: Kochamy Cię! Zostań z nami”.Dzisiaj nie wystarczy już podziw i fascynacja Jego osobą i świętością. Teraz trzeba nam powrócić do nauczania i wskazań Papieża Polaka, wejść w ogromną przestrzeń Jego słów i świadectwa, trzeba uczyć się Go naśladować.
      Dlatego jako organizatorzy konkursu multimedialnego postanowiliśmy, że tematem tegorocznego konkursu będą słowa Ojca Świętego skierowane do nas Polaków podczas Mszy świętej 5 czerwca 1999 r. w Sopocie: Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka, niszcząc jego wolność, depcząc jego godność i hołdując egoizmowi”.
         W 1985 roku, w liście do młodych całego świata, z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, Jan Paweł II mówił między innymi co to znaczy być prawdziwie wolnym? „Być prawdziwie wolnym – to nie znaczy – czynić wszystko, co mi się podoba, na co mam ochotę (…) Być prawdziwie wolnym to znaczy używać swej wolności dla tego, co jest prawdziwym dobrem. Być prawdziwie wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich”.
        Przez cały swój pontyfikat, który trwał 9665 dni, Ojciec święty wzywał nas także do miłości bliźniego, dając przykład swoją postawą. Troszczył się o wszystkich: dzieci, młodzież, chorych, samotnych, bezdomnych. Kochał wszystkich ludzi. Traktował ich jak przyjaciół. Nikogo nie wyróżniał. Każdy był dla Niego tak samo ważny.
       Biednym, chorym, cierpiącym pomagał na wiele sposobów. Robił to bezinteresownie i nie uważał się za kogoś lepszego od nas.
     Ojciec święty już za swojego życia nazywany był papieżem „troski o człowieka”. Często widzieliśmy Go wśród chorych, starszych, niosącego pociechę wątpiącym i umacniającego słabych. Szczególnym znakiem życia Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II była miłość i szacunek do każdego człowieka. Był pierwszym papieżem, który jadł z robotnikami obiad w zakładowej stołówce, a w Watykanie przyjmował bezdomnych. Upominał się także o prawa ubogich i wykluczonych, bo miał wielkie serce. Potrafił dostrzec zwykłego człowieka, pochylić się nad jego smutkami i radościami życia.
      Swoją postawą uczył szacunku dla każdego człowieka. Dla wyznawców innych religii i chrześcijan innych wyznań nasz Papież był i dalej jest przykładem człowieka otwartego i chcącego zrozumieć i podjąć dialog z ludźmi o odmiennych poglądach. W czasie swojego pontyfikatu wyrażał je licznymi gestami.
          Jan Paweł II, jako jedyny papież, odwiedził synagogę i meczet, z uznaniem wyrażał się o tradycji żydowskiej, ucałował Koran. Te gesty robiły duże wrażenie na Żydach czy Muzułmanach.  Z kolei niewierzący mogli widzieć w Papieżu obrońcę ludzkiej wolności i wyborów opartych na wolności sumienia, które powinniśmy szanować, nawet, a zwłaszcza wtedy, gdy ich nie podzielamy.
                Już po raz 6 duże zainteresowanie konkursem, utwierdziło nas w przekonaniu, że Jan Paweł II był kimś wyjątkowym i że wciąż zajmuje w naszym sercu szczególne miejsce, a prezentacje przygotowane na tegoroczny konkurs świadczą o tym, że w naszych sercach i pamięci święty Jan Paweł II pozostał i pozostanie na zawsze najwybitniejszym Polakiem, Wielkim Papieżem, naszym Papieżem.
           W tym roku do udziału w konkursie zgłosiły się szkoły podstawowe i gimnazjalne z 37 miast w Polsce. Z nadesłanych 151 prac do finału zakwalifikowało się 12. Prezentacje te spełniły wszystkie warunki konkursu.
Prace, które zakwalifikowały się do finału oceniało jury w składzie:
1. Ks. Prałat Marek Korgul – Wikariusz Biskupi do spraw katechezy i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej;
2. Pan Andrzej Protasiuk – artysta fotograf, współorganizator Dni Papieskich;
3. Pani Małgorzata Wawszczyk – katechetka i informatyk ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.
lp. imie i zawisko ucznia nazwa szkoły opiekun
1. ANNA BARTOSZEK
MAŁORZATA KULIG
Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Żarowie ks. Michał Jelonek
2. WERONIKA ISAŃSKA Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Świdnicy ks. Daniel Kapłon
3. PIOTR HOŁOWNIA Zespól Szkolno - Przedszkolny  w Baborowie o. Mateusz Otręba i p.Stefania Kulig
4. DOMINIK LIPIŃSKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goczałkowie p. Ewa Miałkowska
5. MICHAŁ SOBCZAK
PIOTR SCHLESINGER
DOMINIK WITCZAK
Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu p. Arleta Kamińska
6. KATARZYNA RZECZKOWSKA Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi im. gen. M. Zaruskiego w Świdnicy p. Beata Samoraj
7. KAROL DUBANIEWICZ ZSP im. Jana Pawła II Gimnazjum w Kudowie Zdroju p. Dariusz Kołt
8. ANNA KOSIARSKA Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie p. Jolanta Papińska
9. KRZYSZTOF KĄDZIOŁA Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie p. Anna Matuła
10 KAROLINA ZIĘBA Gimnazjum nr 1 im. M.Kunic w Świdnicy p. Beata Laskowska
11. MONIKA BOJCZUK Zespól Szkól Publiczne Gimnazjum im . K. Przerwy - Tetmajera w Marcinowicach p. Żaneta Król
12. MARTA KOZIEŁ Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego p. Marek Kozieł
Spośród tych prac w kategorii szkól podstawowych i gimnazjalnych zostały nagrodzone następujące filmy:
1 miejsce - KRZYSZTOF KĄDZIOŁA
dwa 2 miejsca - ANNA KOSIARSKA I KATARZYNA RZECZKOWSKA
wyróżnienie - WERONIKA ISAŃSKA
        
CZĘŚĆ DRUGA

            W drugiej części finału dla szkół ponadgimnazjalnych powitaliśmy  zaproszonych gości:
1. Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Adama Bałabucha;
2. Ks. Prałata Marka Korgula – Wikariusza Biskupiego do spraw katechezy i Dyrektora Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej;
3. Ks. Prałata Piotra Śliwkę – proboszcza parafii katedralnej w Świdnicy, współorganizatora Dni Papieskich.
       Udział w tegorocznym ogólnopolskim konkursie multimedialnym o Janie Pawle II nie tylko przygotowywał uczniów szkół do Jego kanonizacji, ale był wskazówką, jak dawać świadectwo życia ponadczasowymi wartościami takimi jak życie dla drugiego człowieka.
         W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wśród nadesłanych prac tylko jedna spełniła warunki konkursu. Forma pracy miała być zgodna z myślą przewodnią konkursu: wyłącznie własne ilustracje, fotografie, film, przeprowadzone reportaże, rysunki np. komiks itd. 
Nagrodę otrzymał: 


 

Najlepsze filmy zostały zaprezentowane szerokiej publiczności, w tym  także uczniom świdnickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Wywołały wiele wzruszeń, refleksji i dyskusji.
           Całą galę uświetnił występ chóru naszego gimnazjum pod kierownictwem p. Małgorzaty Zalewskiej.


Koordynatorki konkursu:

p. Alina Barć i p.Beata Samoraj 

      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELE


UKS

SOS


BIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt