PROJEKT EDUKACYJNY - NADANIE IMIENIA SZKOLE

W roku szkolnym 2011/2012  w Gimnazjum nr 3 w Świdnicy realizowany jest projekt edukacyjny pod hasłem „Nadanie imienia szkole”. Bierze w nim udział 92 uczniów i 13 nauczycieli. W projekcie uczestniczą uczniowie klas drugich i ci z trzecich, którzy z różnych powodów, do tej pory projektu nie realizowali. Projekty realizowane są przez zespoły 6-7 osobowe, które pracują pod opieką nauczyciela.

Wybrano 13 tematów projektów związanych z życiem i działalnością przyszłego patrona – gen. Mariusza Zaruskiego.

W pierwszym semestrze podjęto następujące działania związane z realizacją projektu:

  • podpisanie kontaktu określającego zakres i formy współpracy grupy z opiekunem, także terminy spotkań i konsultacji;
  • określenie problemu do rozwiązania;
  • przydział zadań dla poszczególnych członków grup.

Lista projektów „Nadanie imienia szkole” w Gimnazjum nr 3 w roku szkolnym 2011/2012

lp. Opiekun projektu Temat projektu Problem do rozwiązania
1. mgr Jolanta Antos Wydanie specjalne gazetki. Jak wyglądałaby gazetka szkolna na początku XX wieku?
2. mgr Jolanta Gabryliszyn Poezja M.Zaruskiego w ilustracjach młodzieży. Jaką tematykę podejmował Mariusz Zaruski w swoich wierszach?
3. mgr Elżbieta Gąsior Prezentacja multimedialna o patronie. Kim był Mariusz Zaruski?
4. mgr Violetta Kąpała-Radziewicz Biografia patrona w formie mapy myśli. Czym się pasjonował Mariusz Zaruski?
5. mgr Iwona Kasprzyk Działalność patriotyczna i wojskowa M.Zaruskiego. Jak przebiegała służba wojskowa Mariusza Zaruskiego?
6. mgr Dorota Koczut Kalendarium życia M.Zaruskiego. Jakie były najważniejsze wydarzenia w życiu Mariusza Zaruskiego?
7. mgr Czesława Michalik Folder o szkole i patronie. Dlaczego Mariusz Zaruski został patronem naszej szkoły?
8. mgr Marek Mrugas Projekt wycieczki do Zakopanego – miejsca związane z Mariuszem Zaruskim. Jak zaplanować trasę turystyczną po Zakopanem, aby zwiedzić miejsca związane z Mariuszem Zaruskim?
9. mgr Krzysztof Terebun Historia i działalność „Sokoła”. Czym zajmowało się Towarzystwo „Sokół”?
10. mgr Jolanta Orleańska Ratownictwo górskie – historia i działalność TOPR/GOPR. Jak ratować poszkodowanego w wypadku?
11. mgr Katarzyna Osowska Słownik ilustrowany w języku angielskim – góry, morze, turystyka, sport. Jakie szczególne słownictwo jest związane z życiem Mariusza Zaruskiego?
12. mgr Małgorzata Pałka Mapa podróży morskich Mariusza Zaruskiego. Jakie kraje zwiedził Mariusz Zaruski podczas swoich podróży morskich?
13. mgr Katarzyna Nowak Album – medale zdobyte przez patrona. Za co Mariusz Zaruski otrzymał odznaczenia?


      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELEBIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt