JEDYNE GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

Generał Mariusz Zaruski – patronem Gimnazjum nr 3 w Świdnicy -
o uroczystości nadania imienia szkole
14.06.2012
FOTO GALERIA
 
„Szanowni Państwo, dzień 14 czerwca 2012 roku jest dniem szczególnym w historii naszej szkoły. Zdarza się w jej życiu tylko raz…”- takimi słowami dyrektor szkoły rozpoczęła uroczystość nadania Gimnazjum nr 3 w Świdnicy imienia generała Mariusza Zaruskiego.
14 czerwca dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i dyrekcji był dniem naprawdę wyjatkowym. Rozpoczął się już o 9.00 w Katedrze Świdnickiej od uroczystej mszy, podczas której ksiądz prałat Marek Korgul poświęcił sztandar szkoły. Świadkami tego szczególnego wydarzenia była cała społeczność uczniowska, Rada Pedagogiczna, Dyrekcja
i zaproszeni goście. Towarzyszyli nam też zwykli mieszkańcy Świdnicy. Po mszy wszyscy uroczyście przemaszerowali  do Rynku.
Kolejnym punktem uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod dowództwem majora Mariusza Dziubka. Orkiestrą dyrygował tamburmajor Tomasz Doliński. Świdnicki Rynek wypełniły dźwięki skocznej muzyki, które zaciekawiły i przyciągnęły przechodniów.  Orkiestra wykonała wiązanki znanych pieśni legionowych i nie tylko. Wszyscy zebrani z przyjemnością wsłuchiwali się w melodie, zapominając o niesprzyjającej pogodzie. Po występie orkiestry uroczystość nabrała oficjalnego charakteru i przeniosła się do Świdnickiego Teatru.
Część oficjalna rozpoczęła się od przywitania gości:
 • p. Wojciecha Murdzka – Prezydenta Miasta Świdnicy;
 • p. Joanny Gadzińskiej – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Świdnicy;
 •  przybyłych radnych miasta Świdnicy;
 • p. Marii Kramarczyk – Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty; przybyłych wizytatorów Kuratorium Oświaty;
 •  p. Tadeusza Niedzielskiego – Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury
  w Świdnicy;
 •  księdza prałata Marka Korgula – Dyrektora Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej;
 •   księdza proboszcza Tomasza Zająca;
 • przedstawicielki pani poseł Izabeli Mrzygłockiej;
 • p. Ireny Sienkiewicz-Szyperskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu;
 • przedstawicieli świdnickich organizacji kombatanckich i żołnierskich;
 •  przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień z Kłodzka;
 • przedstawicieli klubów sportowych: Świdnickiego Klubu Piłki Ręcznej, Miejskiego Klubu Siatkówki, Klubu Sportowego „STAL”, Uczniowskiego Klubu Sportowego Świdnica; z klubami tymi nasza szkoła współpracuje już od kilku lat;
 • ratowników grupy wałbrzysko-kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;
 • przedstawiciela Nadleśnictwa Świdnica;
 • dyrektorów świdnickich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych miejskich i powiatowych;
 • delegacje uczniów;
 • przedstawicieli związków zawodowych działających w oświacie;
 • byłych nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów Gimnazjum nr 3 w Świdnicy;
 • sponsorów dzisiejszej uroczystości: p. Andrzeja Zbigniewa Krawczyńskiego
  -  przedstawiciela firmy AZKS – usługi projektowo-montażowe, p. Piotra Kurnickiego – prezesa UKS Świdnica, p. Jana Masłowskiego – honorowego prezesa ŚKPR Świdnica, p. Elżbietę Gaszyńską – prezesa MKS Świdnica, p. Dariusza Stachurskiego – prezesa KS „Stal”, p. Ryszarda Sobańskiego – prezesa Zarządu Energetyki Cieplnej w Świdnicy, p. Barbarę Pidanty, p. Dorotę Płocicę – przedstawicielkę PZU, p. Piotra Pamułę – Komendanta Hufca Świdnica;
 • wszystkich przybyłych gości, a wśród  nich  rodziców i opiekunów naszych uczniów.
Po powitaniu gości dyrekcja szkoły przybliżyła wszystkim sylwetkę patrona szkoły - generała Mariusza Zaruskiego – człowieka wszechstronnie uzdolnionego, o wielkich pasjach i marzeniach, których nie bał się realizować.
Potem nastąpił najważniejszy moment – odczytanie uchwały o nadaniu imienia Gimnazjum nr 3 w Świdnicy podjętej na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 25.05.2012 roku. Po jej odczytaniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dokonali aktu ślubowania, a zaproszeni goście symbolicznie wbili gwoździe w drzewce sztandaru. Część oficjalną z wdziękiem prowadzili uczniowie: Kamil Rymsza i Weronika Śliwowska.
Po życzeniach dalszych sukcesów nastąpiła część artystyczna. W formie rozśpiewanego musicalu uczniowie przedstawili w niej pasje i marzenia swojego patrona – Mariusza Zaruskiego. Najpierw przybyli ułani pod okienko, by po żywiołowym tańcu wyruszyć na obronę Wilna pod dowództwem rotmistrza Zaruskiego. Chór odśpiewał piękną pieśń o rozkwitających pąkach białych róż i kwiatami pożegnał żołnierzy. Duet nauczycieli – Małgorzata Chlastawa i Piotr Godula wykonał liryczną śpiewkę o żalu i rozstaniu.

Po odzyskaniu niepodległości Mariusz Zaruski prowadził ludzi na morze. Pływał z harcerzami pod żaglami „Zawiszy Czarnego”, co pokazali uczniowie w strojach marynarzy, z linami i makietami żaglowców. Ich taniec i odśpiewane szanty, a szczególnie ta, w której apelowali: „ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń”, wywołały entuzjazm publiczności i gromkie brawa.
Potem, w rytm znanej piosenki turystycznej „Jak dobrze nam zdobywać góry”, na scenie pojawiła się grupa młodzieży z plecakami i mapą. Dziewczyny wspaniale zaprezentowały dynamiczny układ taneczny i zebrały zasłużone oklaski. W kolejnej scenie widzieliśmy pantomimę, w której chłopcy ubrani w stroje ratowników TOPR  i używając autentycznego sprzętu, dali pokaz ratowania poszkodowanej w górach. Nawiązali tym samym do ślubowania ułożonego przez założyciela TOPR, Mariusza Zaruskiego.

W finale zobaczyliśmy wszystkich uczestników – grupę ponad 40 osób - śpiewających zgodnym chórem „Wystarczy, że w siebie uwierzysz, a przyjdą twoje wielkie dni!” z piosenki „Zwycięstwo”. Wykonawcy zachwycili oglądających i sprawili, że wszyscy wyszli wzruszeni i zaintrygowani postacią naszego patrona.
Scenariusz imprezy, kostiumy, ruch sceniczny opracowały panie: Jolanta Antos, Monika Godula, Renata Jończyk i Wanda Śliwowska, oprawę muzyczną i chór przygotowała Małgorzata Chlastawa, a scenografią zajęła się Jolanta Orleańska we współpracy z Beatą Samoraj.
14 czerwca stał się bardzo ważny dla naszego kalendarza szkolnego. W tym bowiem dniu otrzymaliśmy sztandar i imię patrona, który zachwyca swoją wszechstronnością i różnorodnością zainteresowań. Pokazał nam wartości, które powinny być i są bliskie współczesnym młodym ludziom. Pokazał, jak pokonywać trudności, dążyć do celu, mimo iż czasem jest to długie i trudne zadanie. Udowodnił, czym jest szlachetność, współodpowiedzialność, poszanowanie wolności i niepodległości.
Warto dodać, że Mariusz Zaruski dostrzegał wychowawczą rolę sportu. Widział w nim sposób na kształtowanie charakterów młodzieży, a to również jest naszym celem. Nasz patron to także człowiek ceniący najpiękniejsze zakątki naszego kraju, dbający o ojczystą przyrodę co jest bliskie działaniom ekologicznym naszego gimnazjum. Jednym słowem - wzór dla każdego z nas.


      LOSOWE ZDJĘCIE

      NASI PRZYJACIELEBIP  KURATORIUM OŚWIATY  CKE CK  MEN  RZECZNIK  UM
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt